Závěrečné zkoušky

OPRAVNÝ TERMÍN ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY oboru Opravář zemědělských strojů

Prosincový termín ústní ZZ u oboru Opravář zemědělských strojů: ústní závěrečná zkouška se bude konat v pátek 11. prosince 2020 od 9.00 hod.
Zkouška se bude konat v budově školy, Littrowa 122.

Horšovský Týn dne 6. 10. 2020