Projekt „Kdo si hraje, nezlobí“

Cílem projektu Kdo si hraje, nezlobí z dotačnímu programu Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2013 Plzeňského kraje je rozvoj činností vedoucích k žádoucímu rozvoji osobnosti žáků s poruchami chování diagnostikovanými ped. – psychologickými poradnami, žáků s výchovnými opatřeními dle §31 zákona č. 561/2004 Sb. a § 10 vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři formou jejich integraci do kolektivu spolužáků v období mimoškolní činnosti.

Nabídka práce v keramické dílně je pro věkovou skupinu 15 až 19 letých v místě dosud nedostupná. Do práce v keramické dílně je možné v průběhu roku zapojit 40 mladých lidí. K náboru žáků bude využívána trvalá výstavka prací vytvořených v keramické dílně umístěná na chodbě školy v ulici Littrowa 122.

Projekt přispěje ukázkou jiné alternativy etické výchovy, osobnostního a sociálního rozvoje k humanizaci sociálního klimatu školy i města Horšovský Týn a ke změně postojů a chování žáků ve škole ve prospěch zdravého životního stylu, smysluplného využití volného času a upevňování kolektivu. Zapojením lidí z mimoškolního prostředí bude rozšířena diverzita – různorodost vztahů, včetně jejího ocenění a vyhodnocování v téměř školním prostředí.

Pro výše uvedené přínosy má škola již vytvořené podmínky: vybudována je keramická dílna s el. vypalovací pecí, pracovními stoly a v neposlední řadě i zkušenou, pro věc zapálenou, vedoucí práce v keramické dílně. K provozu dílny je potřeba ještě zajištění keramické hlíny, nákup pracovních plastových ochranných podložek, tvořítek, politur, smaltů, příspěvek na spotřebu el. energie vypalovací pecí a pokrytí mzdových nákladů na vedení žáků v dílně a její propagaci. Podíl na pokrytí ostatních neinvestičních výdajů ve výši 10 000 Kč byl radou Plzeňského kraje schválen.