Projekt „Dovybavení pracovišť odborného výcviku“

Dotace z Regionálního operačního programu NUTZ II Jihozápad
Reg. číslo projektu CZ.1.14/2.4.00/34.03293
Celkové výdaje na projekt 2 500 000 Kč
Realizace 1.6.2014 – 27.8.2015

Projekt řeší investiční záměr SOŠ a SOU HT modernizovat a zkvalitnit výuku odborného výcviku žáků oborů 29-54-H/01 Cukrář, 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů a 41-41-M/01 Agropodnikání.

HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU

Hlavním cílem předkládaného projektu je pomocí nákupu nového vybavení a nových strojů a zařízení zlepšit vybavení školy – konkrétně obnova cvičné kuchyně pro cukráře, dovybavení dílny pro automechaniky přístrojem na měření emisí zážehových a vznětových motorů a doplnění linky na zpracování píce pro opraváře zemědělských strojů a agropodnikání. Díky novému vybavení bude zajištěno zkvalitnění procesu odborného vzdělávání s maximálním důrazem na podporu získání klíčových odborných kompetencí žáka.

Realizace projektu má následující přínosy:
– snazší a samostatnější praktická výuka žáků,
– vyšší bezpečnost práce – modernější zařízení,
– díky praktickým dovednostem vyšší konkurenceschopnost absolventů na trhu práce,
– zajištění plnění školního vzdělávacího programu,
– motivace pro stávající i nové žáky,
– zlepšení image školy a zvýšení poptávky po studiu na škole.

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU

Modernizovány budou tyto pracoviště:
– cvičná kuchyně pro cukráře – bude pořízeno nerezové gastro zařízení kuchyně, dvě pečící cukrářské trouby, plynový sporák, konvektomat pro pomalé peření v páře, šokový schlazovač a zmrazovač,
– dílna pro automechaniky – bude pořízen přístroj na měření emisí zážehových a vznětových motorů,
– opravárenská dílna – bude doplněna linka na zpracování píce o lis na seno a slámu, nesený jednorotorový shrnovač a obraceč.

PARTNEŘI PROJEKTU

Partnerem projektu je Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32.