Projekt – Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2019

V roce 2019 byla naší škole poskytnuta Plzeňským krajem dotace ve výši 200 000,-Kč z dotačního programu: Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2019. Cílem projektu byla rekonstrukce víceúčelového hřiště. Byly vyměněny ochranné mantinely, které zabezpečují bezpečný provoz sportoviště. Celkové výdaje na rekonstrukci činily 329 115,- Kč.