Autoškola

V současné době disponuje Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Horšovském Týně vlastní autoškolou. Ovšem výuka řízení má dlouholetou tradici a je spojena se vznikem Učňovské školy zemědělské v roce 1954. V této době absolventi získávali pouze řidičské oprávnění na traktor. Od této doby doznala značných změn, nejen co se týká rozsahu výuky, ale i svým vybavením a zázemím.

V současně době autoškola umožňuje získání řidičského oprávnění skupin B (osobní automobil), C (nákladní automobil), T (traktor), které je přímo zahrnuto do učebních dokumentů oboru automechanik (skupina B a C), opravář zemědělských strojů (skupina B, C, T) a agropodnikání (skupina B, T).

Máme udělenou AKREDITACI k provozování výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů (tzv. profesní průkaz). Jedná se o řidičské oprávnění C, C+E v základním rozsahu 140 hodin = 4 hodiny týdně (pro naše žáky oboru Opravář zemědělských strojů a Automechanik) a dále pro pravidelné školení řidičů ( podniky s autodopravou). Naši žáci dostanou profesní průkaz zdarma. Podmínkou je studium dvouleté nástavby oboru Podnikání č. 64-41-L/51. Je to nástavbový obor s maturitou pro 3leté obory vzdělání, který v naší škole navazuje na obory Automechanik a Opravář zemědělských strojů a další obory vzdělání s výučním listem. Výuka bude zajišťována v předmětu Silniční nákladní doprava, který bude zařazen jako volitelný předmět. Výcvik bude organizovat vedoucí autoškoly a zajišťovat lektoři pro výcvik. Výuka bude rozložena do 1. a 2. pololetí v 1. ročníku a 1. pololetí v 2. ročníku.

Výuce odpovídá i technické zázemí autoškoly. Pro praktický výcvik v řízení osobním automobilem jsou k dispozici dvě vozidla Škoda Fabia s motorem o obsahu 1,2 l. Nákladním automobilem pro výuku je IVECO typ 190 E. Pro jízdu s traktorem slouží dva traktory Zetor 7711 s rozšířenou kabinou, jeden traktor ZETOR PROXIMA 70 a vleky. Tento vozový park doplňuje svými vozidly i pracovníky smluvní autoškola.