Ředitelství

ŘEDITELSTVÍ ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Horšovském Týně vznikla sloučením bývalé Střední integrované školy a Střední zemědělské školy dne 1. září 2003 v jeden subjekt.

Kontakt:

Littrowa – ústředna, omlouvání žáků
sos-souhtyn@sos-souhtyn.cz
379 410 051
773 744 276