Výchovný poradce

Mgr. Věra Blacká

Mgr. Věra Blacká

blacka@sos-souhtyn.cz
379 410 053
kabinet č. 149

Konzultační hodiny :
Pondělí 8:00 – 12:00 hodin
Středa 8:00 – 12:00 hodin
po domluvě – kdykoliv

PRACOVNÍ NÁPLŇ VP

– Specializovaná metodologická činnost v oblasti výchovného poradenství

– Práce se žáky s poruchami učení, spolupráce s PPP, SPC, OSPOD, tvorba IVP a další dokumentace

– Pomoc při řešení konfliktních situací

– Poradenská činnost pro žáky při volbě dalšího povolání či vzdělávání

Kariérové poradenství


Jak žádat o zaměstnání a napsat životopis. Jak se připravit na pracovní pohovor. Dobré rady na www.profesia.cz (kariéra v kostce – dole na liště užitečné odkazy) Jak napsat strukturovaný životopis a motivační dopis? Chystáš se na práci v zahraničí? Možno on-line na www.europass.cz .