Nezařazené

EXKURZE ZA POZNÁNÍM

Dne 27. 4. 2023 navštívily žákyně 1.PA a 1.PB Montessori dětskou skupinu rodinného centra Myška Lola v Horšovském Týně. Vytvořily si tak jasnou představu o organizaci, výukových metodách a cílech Montessori  pedagogického přístupu. Paní učitelky si žákyně rozdělily do pracovních skupin a zapojily je do práce s dětmi. Žákyně tak mohly aktivně zažít jednotlivé oblasti vzdělávání dětí, které v předškolním věku procházejí tzv. praktickým životem, smyslovou výchovou, matematikou, jazykovou výchovou a okruhem s názvem Poznáváme svět. Děti jsou vedeny k samostatnosti a zároveň i zodpovědnosti za svá rozhodnutí. Zadané úkoly vnímají jako dobrodružnou hru, která je motivuje díky nepřebernému množství didaktických pomůcek. Toto podnětné prostředí plné zajímavých aktivit všechny zúčastněné žákyně velmi inspirovalo.

Tímto děkujeme pracovnímu kolektivu rodinného centra Myška Lola, především paní ředitelce Vladislavě Taubenhanslové za její ochotu, vstřícnost a neutuchající energii, kterou rozdává dětem.

Text a foto: Mgr. Lenka Švarcová

230502_3

Obrázek 1 z 22

Podobné příspěvky