Nezařazené

PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA OBORU PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

Epidemiologická situace v loňském a letošním roce ovlivnila negativně mnohá odvětví. Nejvíce určitě zasáhla do života všem školou povinným. Maturitní ročníky musely projevit velkou dávku zodpovědnosti a samostatnosti.

Žáci čtvrtého ročníku Předškolní a mimoškolní pedagogiky zahájili svoji praktickou zkoušku 19. 4. a pokračovali 20. 4. 2021. Zkouška se skládá ze tří částí, a to ze zkoušky z tělesné výchovy s didaktickou, výtvarné výchovy s didaktikou a z hudební výchovy s didaktikou. V jednotlivých částech byly zjišťovány schopnosti a dovednosti spojené s jednotlivými oblastmi vzdělávání.

Žáci z tělesné výchovy předváděli cvičební sestavu, zodpovídali teoretické otázky týkající se zdravotní výchovy. Z výtvarné výchovy museli vytvořit didaktickou pomůcku a z hudební výchovy přehrát běžné dětské písně, vysvětlit terminologii a předvést motivaci k písním.

Všichni úspěšně zvládli praktickou maturitní zkoušku a přejeme hodně sil do dalších částí.

Podobné příspěvky