ŘEDITELSKÉ VOLNO

V souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) z provozních důvodů -přerušení dodávky elektřiny
vyhlašuje ředitelka školy na den 29. 11. 2023 volno ředitele školy.

V Horšovském Týně dne 13. 11. 2023