ŘEDITELSKÉ VOLNO

V souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) z důvodů přerušení dodávky vody

vyhlašuje ředitelka školy na den 26. 11. 2021 volno ředitele školy.

V Horšovském Týně dne 18. 11. 2021
Ing. Miluše Fousová
ředitelka SOŠ a SOU