Nezařazené

PROJEKTOVÝ DEN

Dne 30. 9. 2021 se zúčastnili žáci třídy 3. M, spolu s částí žáků třídy 2. O a jednou žákyní třídy 3. FZ, projektového dne mimo školu. Za doprovodu pedagogů Oldřicha Balouna, Zdeňka Kabourka a Tomáše Holuba navštívili festival pro studenty a inovátory: „Inovujeme Plzeň“, který probíhal ve venkovním prostoru areálu SIT Port, Cukrovarská 20, Plzeň. V desítkách stánků se zde prezentovaly jak firmy (tuzemské i mezinárodní), tak i některé vzdělávací instituce Plzeňského kraje, včetně Západočeské univerzity v Plzni.

Společným cílem všech vystavovatelů bylo především seznámení návštěvníků s inovacemi – projekty, které úspěšně zrealizovali. Žáci jednotlivé stánky postupně procházeli a snažili se získat odpovědi na otázky, které pro ně byly připraveny ve formě pracovního listu. Většinou se však dozvěděli mnohem více informací, neboť se jim prezentující vystavovatelé ochotně věnovali a mnohdy nabízeli i možné budoucí pracovní uplatnění. Téměř všichni pak umožňovali osobní zkušenost s danou technologií, a to například prostřednictvím simulátorů, dálkového ovládání robotů, prohlídky elektromobilů, apod. Aktivní účastníci prezentací byli povětšinou odměňováni cenou v podobě reklamního předmětu. Žáci si tak odvezli nejen poznatky o nových technologiích či možnostech budoucího uplatnění a rozvoje, ale i něco hmotného.

Autor: Ing. Tomáš Holub

211007_1

Obrázek 1 z 10

Podobné příspěvky