Nezařazené

ADAPTAČNÍ KURZY 1. ROČNÍKŮ

Během měsíce září proběhly adaptační kurzy všech tříd prvních ročníků. Společně se třídou se akce zúčastnili i jejich třídní učitelé a výchovná poradkyně. Cílem akce bylo formování třídního kolektivu, který se nově utváří v prvním ročníku střední školy a seznámení žáků či studentů mezi sebou a s třídním učitelem. Prostřednictvím her a zajímavých aktivit se spolužáci poznali jinak, stmelili kolektiv a postavili základy pro společnou komunikaci v následujících letech studia.

Autorka: Mgr. Věra Blacká, výchovná poradkyně

211006_1

Obrázek 1 z 15

Podobné příspěvky