Nezařazené

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÝCVIKOVÉ STÁJE NA ŠKOLNÍM HOSPODÁŘSTVÍ V HORŠOVĚ

Ve čtvrtek 24. 9. 2020 byla na Školním hospodářství v Horšově slavnostně otevřena výcviková stáj pro skot. Byla vybudována v rámci projektu IROP „Výstavba výcvikové stáje s ukázkovou výrobou mléčných produktů“, jehož cílem je zkvalitnění výuky žáků oboru Agropodnikání a Zemědělec – farmář a spolupráce s partnerskými mateřskými a základními školami. Náklady na výstavbu budovy včetně technologie jsou 37 milionů Kč, dotace IROP činí 18 milionů Kč.

Stáj s kapacitou 50 kusů hovězího dobytka je plně robotizovaná. Krmení obstarává automatický krmný systém Lelly Vektor a dojení bude probíhat s pomocí dojicího robota Lelly Astronaut. Technologie nizozemského výrobce dodala a instalovala firma Agropartner Soběslav s.r.o. a dodavatelem stavební části je firma D-beton s.r.o.. Obě firmy zaslouží poděkování za vynikající spolupráci.

Součástí stáje je učebna se zázemím a výrobna mléčných produktů, ve které se bude zpracovávat mléko od krav plemene Jersey. Budou se zde vyrábět jogurty, sýry a tvaroh. S výrobou se budou seznamovat žáci v rámci praxe a odborného výcviku a budou zde připravovány projektové dny pro žáky partnerských škol.

Slavnostního otevření se zúčastnila náměstkyně hejtmana PK pro oblast školství a cestovního ruchu Mgr. Ivana Bartošová, členka rady PK pro oblast zemědělství a životního prostředí Mgr. Radka Trylčová, předseda výboru zastupitelstva PK pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Mgr. Jaroslav Šobr, vedoucí OŠMS krajského úřadu PK JUDr. Jaroslava Havlíčková, starosta Hošovského Týna Ing. Josef Holeček, představitelé OAK, partnerských zemědělských podniků, členové školské rady a další hosté. Po úvodním seznámení s projektem promluvila Mgr. Ivana Bartošová a Mgr. Radka Trylčová, poté v krátkosti vyzdvihl Ing. Petr Gondek z firmy Agropartner Soběslav důležitost a jedinečnost technologie ve spojení s výukou. Po přestřižení pásky a slavnostním přípitku si hosté mohli stáj prohlédnout a byly jim servisními techniky zodpovězeny všechny otázky týkající se fungování robotického dojení a krmení. A krmného robota viděli hosté i v akci když vyjel na krmnou chodbu a začal přihrnovat krmení. Nakonec byli hosté pozváni na občerstvení připravené na nádvoří statku. To připravili a obsluhu zajišťovali žáci oboru kuchař číšník pod dohledem učitelů OV ze školního Penzionu v Oboře.

autor: Ing. Miluše Fousová, ředitelka SOŠ a SOU Hošovský Týn

DJI_0061

Obrázek 1 z 58

Externí odkazy:

Podobné příspěvky