Nezařazené

ADAPTAČNÍ KURZY 2022

V průběhu měsíce září se uskutečnily adaptační kurzy všech tříd prvních ročníků. Akce se konaly na školním penzionu, školním statku a přilehlém okolí. Společně se třídou se akce zúčastnili i jejich třídní učitelé a výchovná poradkyně. Cílem akce bylo zprostředkovat žákům společný pobyt mimo školu a umožnit jim tak poznat lépe svoje spolužáky a třídní učitele z jiného hlediska a formování třídního kolektivu, který se nově utváří v prvním ročníku střední školy. Prostřednictvím her a zajímavých aktivit se spolužáci poznali jinak než ve školních lavicích, stmelili kolektiv a postavili základy pro společnou komunikaci v následujících letech studia.

Autorka: Mgr. Věta Blacká, výchovný poradce

221007_1M_8

Obrázek 1 z 19

Podobné příspěvky