Archiv

Nezařazené

POLNÍ PRÁCE JSOU V PLNÉM PROUDU

Po sklizni obilovin jsme se pustili do podzimních polních prací. Žáci 2. a 3. ročníků oboru Opravář zemědělských strojů se svými učiteli odborného výcviku panem Václavem Hrubým a panem Oldřichem Balounem dnes, ve středu 7. 10. 2020 provádějí hnojení polí statkovými hnojivy. K aplikaci hnoje požívají rozmetadlo RU 5, které jsme koupili od zemědělského podniku za…

Nezařazené

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÝCVIKOVÉ STÁJE NA ŠKOLNÍM HOSPODÁŘSTVÍ V HORŠOVĚ

Ve čtvrtek 24. 9. 2020 byla na Školním hospodářství v Horšově slavnostně otevřena výcviková stáj pro skot. Byla vybudována v rámci projektu IROP „Výstavba výcvikové stáje s ukázkovou výrobou mléčných produktů“, jehož cílem je zkvalitnění výuky žáků oboru Agropodnikání a Zemědělec – farmář a spolupráce s partnerskými mateřskými a základními školami. Náklady na výstavbu budovy včetně technologie jsou 37…

Nezařazené

VÝROBA SENÁŽE 2020

Po krátké přestávce pokračujeme opět ve výrobě travní senáže a senáže z ovsa s podsevem vojtěšky. Senáž budeme potřebovat pro zajištění krmiva pro dvacet kusů vysokobřezích jalovic, které budeme naskladňovat do nově postavené cvičné stáje v průběhu měsíce září 2020. Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám narostly otavy i oves velmi pěkně. Výroba probíhala i ve…

Nezařazené

XIII. MRÁKOVSKÁ VÝSTAVA HOLŠTÝNSKÉHO SKOTU V ROCE 2020

Dne 2. září se i přes letošní corona – peripetie v ZOD Mrákov konalo vyhodnocení a ocenění nejlepších holštýnských krav chovatelů z naší oblasti. Hlavní pořadatelé akce – Ing. Šaloun z firmy Insemina a ZOD Mrákov chtěli zachovat kontinuitu soutěže. Specifikem letošního ročníku výstavy bylo posuzování plemenných krav na základě fotografií. Zvířata byla nafocena ze…

Nezařazené

SKLIZEŇ OBILOVIN JE UŽ ZA NÁMI

V úterý 11. srpna proběhly na školním hospodářství v Horšově žně. Na základě dlouholeté, velmi dobré spolupráce s firmou Meclovská zemědělská, a.s. nám jejich kombajn New Holland sklidil 5 hektarů ozimého ječmene a 12,5 hektarů ozimé pšenice. Hned po sklizni následovalo balíkování slámy s její odvoz z pole do seníku. V pátek 14. srpna bylo…

Nezařazené

ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA 4. P

Ve dnech 10. 6. – 12. 6. 2020 probíhaly na naší škole ústní maturitní zkoušky oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, zkoušku skládalo celkem 22 dívek. Týden předtím musela děvčata absolvovat společnou část maturitní zkoušky v podobě didaktických testů a na konci května projít nástrahami praktických maturit. Maturitní maraton je nyní u konce a mně nezbývá…

Nezařazené

NA MALÉM HOSPODÁŘSKÉM DVOŘE V HORŠOVĚ JE ŽIVO!

Letos jsme na dvorečku v Horšově zažívali jaro bohaté na mláďata. Bohužel, vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s Covidem 19, u toho nemohli být naši žáci oboru Agropodnikání a Farmář, kteří by zde za normálních okolností vykonávali praxi a odborný výcvik. Snad si to vynahradí při prázdninové praxi, která bude probíhat jako v jiných…

Nezařazené

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

O letních prázdninách v roce 2018 jsme provedli kompletní rekonstrukci a rozšíření školní kuchyně – stavební část včetně klimatizace prostorů. Tato akce stála cca 1 milion korun a celkovou částkou naší škole přispěl Plzeňský kraj. V letošním roce v květnu 2020 proběhla druhá část rekonstrukce školní kuchyně. Vyměnili jsme podstatnou část nepostradatelných zařízení v kuchyni….

Nezařazené

PRAKTICKÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY UČEBNÍCH OBORŮ

V týdnu od 25. května do 29. května 2020 probíhaly na naší škole praktické závěrečné zkoušky podle jednotného zadání u oborů vzdělání Cukrář, Kuchař – číšník, Mechanik opravář motorových vozidel a Zedník. V týdnu od 1. června do 4. června probíhaly praktické závěrečné zkoušky podle jednotného zadání u oboru Opravář zemědělských strojů a písemné zkoušky…