Nezařazené

NA MALÉM HOSPODÁŘSKÉM DVOŘE V HORŠOVĚ JE ŽIVO!

Letos jsme na dvorečku v Horšově zažívali jaro bohaté na mláďata. Bohužel, vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s Covidem 19, u toho nemohli být naši žáci oboru Agropodnikání a Farmář, kteří by zde za normálních okolností vykonávali praxi a odborný výcvik. Snad si to vynahradí při prázdninové praxi, která bude probíhat jako v jiných letech.

Zvířata vyžadují každodenní péči, a to i v mimořádném období, které přinesl koronavirus. Za tuto péči děkuji učitelům odborného výcviku Nadě Prchalové, Tomáši Fialovi a Michaele Repkové. A poděkování patří také učitelům Ing. Tomášovi Holubovi a Mgr. Petrovi Kuželkovi, kteří z vlastní iniciativy přiložili ruce k dílu a byli velkou pomocí při péči o zvířata a při běžném provozu areálu.

Naše zvířata si můžete prohlédnout na fotografiích, které jsou prací kolegy Františka Žehy, učitele OV a vedoucího penzionu.

Text: Ing. Miluše Fousová, ředitelka školy, foto: František Žeha, UOV, 15. 6. 2020

200615_1

Obrázek 1 z 36

Podobné příspěvky