Nezařazené

NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 2021 V BRNĚ

Ve dnech 5. – 8. 9. 2021 proběhla na Brněnském výstavišti Národní výstava hospodářských zvířat. Její součástí byl v neděli 5. 9. 2021 Národní šampionát dojeného skotu plemene jersey. Ve spolupráci s Českým svazem chovatelů málopočetných dojených plemen skotu, jmenovitě s Ing. Petrem Zajíčkem, byla vybrána zvířata, prvotelky Nela a Karolína a tele Miňonka, zajištěn jejich odvoz, a tak se naše škola mohla v Brně prezentovat.

Této naší účasti ale samozřejmě předcházely několikatýdenní přípravy. Během nich obětovali žáci část prázdnin, kdy se seznamovali se zvířaty, učili je chodit na ohlávce a účastnili se na všech přípravách „kosmetického“ charakteru jako je mytí, stříhání a úprava paznehtů. Vše pod vedením učitelky odborného výcviku Nadi Prchalové a techničky Adély Prchalové.

Nakonec do Brna odjeli žáci Adam Kučera a Antonie Anna Remingerová, oba z 2. ročníku oboru Agropodnikání,  jako vodiči prvotelek. Pedagogický doprovod, účinnou pomoc a podporu poskytovaly Naďa a Adéla Prchalovi. Tam a zpět je bezpečně dopravil pan Josef Novák. Nejmladším účastníkem naší výpravy byla Eliška Fialová, která vodila tele Miňonku. Jako poradce a pomocník naší výpravy zde byl také její tatínek Tomáš Fiala mladší.

Eliška byla úspěšná v doprovodné soutěži Dítě a tele, kde skončila na 1. místě  ve věkové kategorii do devíti let. Průvodce soutěží Ing. Zajíček toto vítězství okomentoval slovy: „Jak je vidět, geny se nezapřou“.

V přehlídce prvotelek se naše dvě zvířata umístila na 5. a 6. místě ze 13 soutěžících, což je pro začátek velmi dobrý výsledek.

Účast na Národním šampionátu byla pro všechny zúčastněné ohromnou příležitostí načerpat zkušenosti, něco nového se naučit. To budeme moci využít také v dalším ročníku, který se bude konat za 2 roky a kterého se zúčastníme již se zvířaty, která budou odchovaná u nás, v našem nově vzniklém chovu.

Všichni, kteří se podíleli na přípravě zvířat a zajištění účasti na přehlídce, si zaslouží velké poděkování. Vynaložili nemalé úsilí a vzorně reprezentovali naši školu.

Autorka: Ing. Miluše Fousová (ředitelka školy)

210917_2

Obrázek 2 z 108

Podobné příspěvky